Η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ

ΤΙ ΜΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;

    Είναι λογικό πως η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχώς μεταβάλλεται ποικιλοτρόπως και προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που επικρατούν στον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια, όμως η γενικευμένη κατάσταση αβεβαιότητας που υπάρχει και η παγκόσμια κρίση σε ποικίλα επίπεδα, έχουν επηρεάσει σημαντικά την πορεία της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα η τελευταία να αδυνατεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στα συνεχή εμπόδια που προκύπτουν. Η τωρινή κατάσταση έχει αποδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτίας της διαρκούς οικονομικής ύφεσης και των πολέμων, και έχει ταυτόχρονα σημαντική επίδραση στην άποψη των ευρωπαίων πολιτών τόσο ως προς την ανάκαμψη των κρατών στα οποία διαμένουν όσο και ως προς τη βελτίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

    Ωστόσο, παρά αυτή την αποδυνάμωση οι πολίτες που διαμένουν σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να αξιολογούν θετικά τη   λειτουργίας της.

 

Πιο συγκεκριμένα από έρευνα που διενεργήσαμε στη σχολική μας κοινότητα καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:

 

1. Το 70% των ερωτηθέντων κρίνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και µόλις το 30% των ερωτηθέντων πιστεύει πως κινείται σε λανθασµένη κατεύθυνση.

 

2. Το 51% των ερωτηθέντων πιστεύει πως η χώρα κινείται σε αρνητική κατεύθυνση, έναντι του 49% που πιστεύει πως η πορεία της χώρας του είναι θετική.

 

3. Το 91% των ερωτηθέντων πιστεύει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί σωστά έναντι του 9% που πιστεύει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί σωστά.

 

4. Το 65% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η καθηµερινή τους ζωή επηρεάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και µάλιστα 19 θετικά. Μόνο το ποσοστό του 21% πιστεύει πως η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επηρεάζει την καθημερινή του ζωή, ενώ µόλις το 14% πιστεύει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητα.

 

5. Το 71% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει ως επιτυχή την εισαγωγή του ευρώ, ενώ µόλις το 29% θεωρεί πως η εισαγωγή του ευρώ είναι ανεπιτυχής.

 

    Συνοπτικά, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων αξιολογεί με θετικό τρόπο τις ενέργειες και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η μειοψηφία έχει μείνει δυσαρεστημένη από τη λειτουργία της ένωσης.

 

    Όμως, σε μια περίοδο της διαρκούς αμφισβήτησης  θεωρείται θεμελιώδες ο κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επικεντρωθεί στις υποχρεώσεις που έχει ως μέλος της και να συμβάλλει στη διατήρηση και συνέχεια της, που σταδιακά θα οδηγήσει και στη βελτίωση της.

 

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ;

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Kantar Public για λογαριασμό του Eυρωπαικού Κοινοβουλίου. Διαβάστε περισσότερα:http://www.keeptalkinggreece.com/2017/05/05/eurobarometer-greeks-divided-over-whether-eu-membership-is-a-good-thing/

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ;

Στις 23 Ιουνίου 2016 οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισαν ότι δεν επιθυμούν την παραμονή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιά θα είναι η νέα σχέση μεταξύ της Ε.Ε. και της Βρετανίας;